ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการการประการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

Jutarat Sriput 0 130

กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัท คีนบิซ จำกัด ขอเชิญขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการการประการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15)

Jutarat Sriput 0 128

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ Certiport Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เปิดเวทีการแข่งขันทักษะด้าน MS Office ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้โครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15) 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมภาษามือไทยระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวก จำนวน 60 ชม. รุ่นที่ 1

Jutarat Sriput 0 138

สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการอบรมภาษามือไทยระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวก จำนวน 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 

First45678910111213Last