ข่าวสารล่าสุด

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

Jutarat Sriput 0 844

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กำหนดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"

Jeerapun Doungphian 0 242

กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท" ระหว่างวันที่ 4-17 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศไทย

บริษัท ปุริ จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานและรับสมัครงาน

Jutarat Sriput 0 235

บริษัท ปุริ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการสปา สินค้าสปา และสินค้าสกินแคร์ เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานและรับสมัครงานนิสิตและบัณฑิต เข้าร่วมฝึกงานและสมัครงานกับทางบริษัท 

โครงการ "แลคตาซอยรักแม่ 2559 เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ"

Jeerapun Doungphian 0 185

เชิญชวนส่งภาพถ่ายของคุณกับคุณแม่ ติดบนกระดาษขนาด A4 พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพ ในหัวข้อเรื่อง "เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน"

First75767778798081828384Last