ข่าวสารล่าสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

Jutarat Sriput 0 0

ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

Jutarat Sriput 0 0

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559

Jutarat Sriput 0 0

ประกาศ ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20

Jutarat Sriput 0 0

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

Jutarat Sriput 0 0
First12345678910