ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภาพวาด หัวข้อ "ออมศิลป์ถิ่นไทย"

Jeerapun Doungphian 0 201

เพื่อถ่ายทอดคุณค่าความดีงามทั้งทางวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต และธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในถิ่นไทย

เชิญชวนนิสิตประกวดภาพยนต์สั้น เพื่อส่งเสริมการของท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

Jeerapun Doungphian 0 150

เชิญชวนนิสิต เข้าประกวดโดยการสร้างคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 นาที หัวข้อ “Why Queensland is the next step in your life journey”

Jeerapun Doungphian 0 201

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2559

Jeerapun Doungphian 0 214

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ "รับน้องอย่างมีสติ...ยุติความรุนแรง"

Jutarat Sriput 0 440

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ร่วมกับสภานิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ "รับน้องอย่างมีสติ...ยุติความรุนแรง" ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 

First74757677787980818283Last