ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนนิสิตประกวดภาพและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

Jeerapun Doungphian 0 145

พื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว

เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภาพวาด หัวข้อ "ออมศิลป์ถิ่นไทย"

Jeerapun Doungphian 0 194

เพื่อถ่ายทอดคุณค่าความดีงามทั้งทางวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต และธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในถิ่นไทย

เชิญชวนนิสิตประกวดภาพยนต์สั้น เพื่อส่งเสริมการของท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

Jeerapun Doungphian 0 144

เชิญชวนนิสิต เข้าประกวดโดยการสร้างคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 นาที หัวข้อ “Why Queensland is the next step in your life journey”

Jeerapun Doungphian 0 192

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2559

Jeerapun Doungphian 0 201
First69707172737475767778Last