ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมค่ายวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร "NIDA HROD Academy Camp ห้าวัน ค้นหาฝัน สร้างสรรค์ประสบการณ์ สู่เส้นทางวิชาชีพ HROD" รุ่นที่ 7

Jutarat Sriput 0 114

เชิญชวนนิสิตส่งผลงานจิตรกรรมเข้าร่วมประกวด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

Jutarat Sriput 0 165

ขอเชิญชวนนิสิตร่วมประกวดสุนทรพจน์ ครบรอบ 84 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Jutarat Sriput 0 208
First69707172737475767778