ข่าวสารล่าสุด

ชื่นชมนิสิต มศว คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดพูดฉับพลัน (ระดับอุดมศึกษา)”

Jutarat Sriput 0 209

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวสายรุ้ง  เพียรอนุรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดพูดฉับพลัน (ระดับอุดมศึกษา)” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว :ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 14

Jeerapun Doungphian 0 133

ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม และ 8-11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

Jutarat Sriput 0 1

ประกวด i-MedBot Innovation Contest 2016

Jutarat Sriput 0 346

เชิญชวนนิสิตร่วมโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์และสุขภาพ ภายใต้ชื่อ i-MedBot Innovation Contest 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท

First66676869707172737475Last