ข่าวสารล่าสุด

เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมภาษามือไทยระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวก จำนวน 60 ชม. รุ่นที่ 1

Jutarat Sriput 0 37

สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการอบรมภาษามือไทยระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวก จำนวน 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ Certiport Inc. ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15)

Jeerapun Doungphian 0 38

กิจกรรมเปิดบ้าน PIM Open House For 2017 MBA Candidates #1

Jutarat Sriput 0 32

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตร กำหนดจัดกิจกรรมเปิดบ้าน PIM Open House For 2017 MBA Candidates #1 ในหัวข้อ “ปลุกความเป็นนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการ 4.0”

First234567891011Last