ข่าวสารล่าสุด

นิสิต มศว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี ประจำปี 2559

Jutarat Sriput 0 202

นิสิต มศว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี ประจำปี 2559 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559 

มอบเงินประกันอุบัติเหตุให้ผู้ปกครองนิสิต

Jutarat Sriput 0 243

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 กองกิจการนิสิต มอบเงินประกันอุบัติเหตุให้ผู้ปกครอง นายสุกฤษฎิ์ ภูริภัทรพันธุ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 120,000 บาท

สัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มศว ประจำปีการศึกษา 2559

Jutarat Sriput 0 214

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมการ์เดนท์ ซีวิว พัทยา จังหวัดชลบุรี 

เชิญชวนนิสิตประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค ในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10

Jeerapun Doungphian 0 135

หัวข้อ "หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ" ชิงทุนการศึกษา โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

เชิญชวนนิสิตประกวดภาพและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

Jeerapun Doungphian 0 123

พื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว

First62636465666768697071Last