ข่าวสารล่าสุด

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2559

Jutarat Sriput 0 546

กองกิจการนิสิต ได้จัดทำคู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตใหม่ ในด้านการรับบริการและสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นิสิต และพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประการ

“ติดปีก เติมฝัน ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์จากมือพี่สู่น้อง ปี2”

Jutarat Sriput 0 260

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักว่า มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นอกจากพันธกิจ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการความรู้ การรับผิดชอบสังคมเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญ คือการรับใช้สังคม 

ผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 (รอบคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย)

Jutarat Sriput 0 281

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองกิจการนิสิต จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 (รอบคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย)

บริษัท เค.เอช.ไป.วนิชกรุ๊ป จำกัด รับสมัครงานงาน

Jutarat Sriput 0 286

บริษัท เค.เอช.ไอ.วนิชกรุ๊ป จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นและม้วนพลาสติก PVC  ค้าปลีกและส่งออก มีความประสงค์รับสมัครงาน

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Jutarat Sriput 0 367

เนื่องจากขณะนี้บริษัทกำลังขยายงานและมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรจำนวนมากเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
 

First58596061626364656667Last