ข่าวสารล่าสุด

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

Jutarat Sriput 0 136

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 60 ปี

นิสิต มศว ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์

Jutarat Sriput 0 121

นิสิต มศว ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ ครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญชวนนิสิต ประกวดคลิปวิดีโอ Online Campaign

Jeerapun Doungphian 0 101

เชิญชวนนิสิต ประกวดคลิปวิดีโอ Online Campaign หัวข้อ "You Start Social Strong ยกระดับสังคมที่น่าอยู่ เริ่มที่ตัวคุณ" กับโครงการ CSR Tollway Contest ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท

เชิญชวนนิสิตแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่อง การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์

Jeerapun Doungphian 0 85

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop motion ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

First50515253545556575859Last