ข่าวสารล่าสุด

สัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มศว ประจำปีการศึกษา 2559

Jutarat Sriput 0 117

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมการ์เดนท์ ซีวิว พัทยา จังหวัดชลบุรี 

เชิญชวนนิสิตประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค ในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10

Jeerapun Doungphian 0 90

หัวข้อ "หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ" ชิงทุนการศึกษา โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

เชิญชวนนิสิตประกวดภาพและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

Jeerapun Doungphian 0 67

พื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว

เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภาพวาด หัวข้อ "ออมศิลป์ถิ่นไทย"

Jeerapun Doungphian 0 110

เพื่อถ่ายทอดคุณค่าความดีงามทั้งทางวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต และธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในถิ่นไทย

เชิญชวนนิสิตประกวดภาพยนต์สั้น เพื่อส่งเสริมการของท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

Jeerapun Doungphian 0 61
First43444546474849505152Last