ข่าวสารล่าสุด

โครงการเยาวชน คนทำดี

Jeerapun Doungphian 0 174

มูลนิธิเอสซีจีขอเชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศรวมตัวกัน 5 คนขึ้นไป นำเสนอโครงการดีๆ เพื่อสังคม

เชิญชวนนิสิตประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค ในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10

Jeerapun Doungphian 0 137

หัวข้อ "หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ" ชิงทุนการศึกษา โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

เชิญชวนนิสิตประกวดภาพและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

Jeerapun Doungphian 0 123

พื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว

เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภาพวาด หัวข้อ "ออมศิลป์ถิ่นไทย"

Jeerapun Doungphian 0 173

เพื่อถ่ายทอดคุณค่าความดีงามทั้งทางวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต และธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในถิ่นไทย

เชิญชวนนิสิตประกวดภาพยนต์สั้น เพื่อส่งเสริมการของท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

Jeerapun Doungphian 0 120
First10111213141516171819