ข่าวสารล่าสุด

โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว :ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 14

Jeerapun Doungphian 0 31

ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม และ 8-11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกวด i-MedBot Innovation Contest 2016

Jutarat Sriput 0 185

เชิญชวนนิสิตร่วมโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์และสุขภาพ ภายใต้ชื่อ i-MedBot Innovation Contest 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"

Jeerapun Doungphian 0 75

กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท" ระหว่างวันที่ 4-17 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศไทย

โครงการ "แลคตาซอยรักแม่ 2559 เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ"

Jeerapun Doungphian 0 74

เชิญชวนส่งภาพถ่ายของคุณกับคุณแม่ ติดบนกระดาษขนาด A4 พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพ ในหัวข้อเรื่อง "เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน"

First567891011121314Last