ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road"

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road" วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลจักษุ รัตนินและบริเวณลานสวูนิเพล็กซ์ มศว ประสานมิตร

- นิสิตรหัส 59 ลงไป จะได้รับการบันทึกกิจกรรมหมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม)
- นิสิตรหัส 60 ขึ้นไป จะได้รับการบักทึกกิจกรรมจิตอาสา (3 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfCgCK1uIplQ_QeGy…/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 26495000 ต่อ 15351 

Previous Article รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
Next Article รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
Print
309

x