ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

-ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพ นอบน้อมและแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู

Previous Article ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2561
Next Article รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
Print
167

Documents to download

x