ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญชวนนิสิตร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมเข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ สนามหม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาสน์ มศว ประสานมิตร ทั้งนี้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบันทึกกิจกรรม โดยนิสิตรหัส 59 ลงมา จะได้บันทึกกิจกรรมในหมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม) และนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป ได้กิจกรรมอาสา จำนวน 4 ชั่วโมง (การแต่งกาย : ชุดนิสิต)

Previous Article ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
Next Article พิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2561
Print
199

x