ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิตกำหนดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 7-11สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ ให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประการ

Previous Article สภาหอการค้าไทย รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน
Next Article ประกาศ เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้เพื่อกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
Print
547

Documents to download

x