ข่าวสารล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าได้รับตำแหน่ง Miss Tourism Beauty of Asia 2018 และ Miss Friendship

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิภาดา อินทร์แก้ว (ว่าน) Miss Thailand Tourism Beauty of Asia 2018 (ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด) ได้รับตำแหน่ง Miss Tourism Beauty of Asia 2018 และ Miss Friendship ในการประกวด "Miss Tourism Beauty of Asia 2018" ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561

Previous Article สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที
Next Article ส่วนกิจการนิสิตปิดทำการชั่วคราว
Print
221

x