ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

บริษัทฮงเส็งการทอ จำกัด รับสมัครงาน

บริษัทฮงเส็งการทอ จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง  บัญชี ประกันคุณภาพ จัดซื้อ การขายและตลาด แผนกตัวอย่าง  HR  และ Import – Export 

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4280031 คุณกุ้ง

Previous Article ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพ รับสมัครงาน
Next Article บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Print
189

x