ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพ รับสมัครงาน

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพ  รับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท

Previous Article ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
Next Article บริษัทฮงเส็งการทอ จำกัด รับสมัครงาน
Print
101

x