ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญนิสิตส่งผลงานประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ SWU Smart Don’t Smoke

ขอเชิญนิสิตส่งผลงานประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ SWU Smart Don’t Smoke

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ 
- เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
- เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย 
- เงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร

โดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้ https://goo.gl/u74wkg 
นิสิตสมัครพร้อมส่งผลงานออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/RDgUJfAxtALjI1583 หรือ คิวอาร์โค้ด 
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2561

Previous Article ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561 ด้วยในปีการศึกษา 2561
Next Article ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ 60 รุ่นที่ 5
Print
327

x