ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าได้รับโล่เชิดชูเกียรติรองผู้อำนวยการโรงเรียน / ครู ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรเชษฐ์  หิรัญสถิตย์ ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) ในโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน / ครู ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากสมาคมครูและผู้ปกครองแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงาน “การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 : สานต่อคำพ่อสอน” โดยมี ประธานในพิธี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ 

ปัจจุบัน นายสุรเชษฐ์  หิรัญสถิตย์ ประกอบอาชีพครู  ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Previous Article มศว ส่งเสริมสังคมการเกื้อกูลกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
Next Article ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ
Print
923

x