ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 21

งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และโรงเรียนวัดท้ายยอตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กิจกรรมที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2561

Previous Article ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ระดับมหาวิทยาลัย)
Next Article เชิญชวนเข้าร่วมงาน SWU JOB FAIR 2018
Print
569

x