ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2-5

เปิดรับสมัครนิสิตไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ

ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม’60 รุ่นที่ 2 – 5 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว เปิดรับสมัครแล้ว รุ่นละ 200 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 – 4 ก.พ. 2561 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 20 ม.ค. 2561 
สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/hfiauLXnFP17AoF02
-----------------------------------------------------------------------
รุ่นที่ 3 วันที่ 16 – 18 ก.พ. 2561 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2561 
สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/kMFdHJd72pyNXC242
------------------------------------------------------------------------
รุ่นที่ 4 วันที่ 16 -18 มี.ค. 2561 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2561 
สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/mrZJKOyjNRKiJyXB3
-----------------------------------------------------------------------
รุ่นที่ 5 วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 12 มี.ค. 2561 
สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/OR4FWkTu2uKSNLME2

*สนใจสอบถามข้อเพิ่มเติมที่ คุณนฤพนธ์ ส่วนกิจการนิสิต โทร. 0-2649-5000 ต่อ 12080

Previous Article กำหนดการฝึกภาคสนามและการเตรียมตัวไปฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560
Next Article ประกาศรายชื่อนิสิตไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2 และรายชื่อสำรอง
Print
927

x