ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

กำหนดการและเตรียมตัวไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

นิสิตที่เดินทางไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1 (24-26 พ.ย.60) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว ขอให้ดูกำหนดการและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการไปค่าย

Previous Article เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน วันที่ 1 ธันวาคม 2560
Next Article กิจกรรมจิตอาสาค่ายบูรณาการความรู้คู่ความดี (Science Kid Camp)
Print
477

x