ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน วันที่ 1 ธันวาคม 2560

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน วันที่ 1 ธันวาคม 2560

โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

1. ช่วงพิธีการ (บำเพ็ญพระราชกุศล) รับนิสิต จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) มศว ประสานมิตร

* ลงทะเบียนได้ที่นี่

2.ช่วงแปรอักษร รับนิสิต จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มศว ประสานมิตร

* ลงทะเบียนได้ที่นี่ 

หรือลงชื่อสมัครได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ทั้ง มศว ประสานมิตร และองครักษ์

----------------------
การบันทึกกิจกรรม

* นิสิตรหัส 59 ลงมา ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้การบันทึกกิจกรรมในหมวด1 (มหาวิทยาลัย/คณะ) เลือก

* นิสิตรหัส 60 ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกกิจกรรมเลือก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2260 9547

Previous Article รายชื่อนิสิตค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์โรงเรียน/ชุมชน (โรงเรียนร่มเกล้า)
Next Article กำหนดการและเตรียมตัวไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1
Print
319

x