ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรายชื่อนิสิตไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว มายืนยันไปค่ายฯ รุ่นที่ 1 ที่ ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร และองครักษ์  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

Previous Article รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2560
Next Article รายชื่อนิสิตค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์โรงเรียน/ชุมชน (โรงเรียนร่มเกล้า)
Print
686

x