ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2560

นิสิตที่มีรายชื่อ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ โดย ติดต่อทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ที่ ห้องทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ หรือ นำบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นทำทะเบียนประวัติเมื่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตำรวจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต โทร.02 – 2589589  หรือ หมายเลขภายใน 12086 

ดูรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7931&ArtMID=19400&ArticleID=5963

Previous Article ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
Next Article ประกาศรายชื่อนิสิตไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม
Print
177

x