ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Volunteer Center) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของ ของใช้จำเป็น อาหารแห้ง และยารักษาโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดชัยนาทและจังหวัดพระนครศรีอธุยา  ที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม และช่วยเยียวยาหลังจากที่น้ำลด

Previous Article จิตอาสาล้างอัศจรรฒน์กีฬาซอฟท์บอล
Next Article รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2560
Print
167

x