ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

จิตอาสาล้างอัศจรรฒน์กีฬาซอฟท์บอล

นิสิตองค์การนิสิต คณะแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยโพธิวิทยาลัย ร่วมทำจิตอาสาล้างอัศจรรฒน์กีฬาซอฟท์บอล วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Previous Article ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Next Article ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
Print
173

x