ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรม ที่จัดโดยองค์กรนิสิต

กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรนิสิต (องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต และชมรมต่างๆ) ที่จะขออนุมัติบันทึกกิจกรรม
ขอให้ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรม สำหรับองค์กรนิสิตในการขออนุมัติบันทึกกิจกรรม 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบด้านล่าง หรือ เมนูเอกสารดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม โทร. 0 2260 9547 หรือ 0 26495000 ต่อ 15351 

Previous Article โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ
Next Article บริษัท นำเชา ประเทศไทย จำกัด รับสมัครงาน
Print
513

Documents to download

x