ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม นิสิต มศว

ส่วนกิจการนิสิต มศว ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการลานวัฒนธรรม นิสิต มศว ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 22.30 น. ณ ลานจอดรด (ด้านข้างอาคารพลาซ่า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ภายในงานมีกิจกรรม อาทิเช่น ถนนคนเดิน มศว การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงหนังใหญ่ (จากวัดสว่างอารมณ์) และหนังกลางแปลง  ทั้งนี้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบันทึกกิจกรรม โดยนิสิตรหัส 60 จะได้บันทึกกิจกรรมเลือก และนิสิตรหัส 59 ลงมาได้บันทึกกิจกรรมหมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม)

Previous Article ประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนเทสโก้ โลตัส
Next Article ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
Print
322

x