ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

Previous Article บริษัทอะมิวอยซ์ ไทย รับสมัครพนักงานชั่วคราว
Next Article ประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนเทสโก้ โลตัส
Print
817

Documents to download

x