ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการชมภาพยนตร์ (ชมฟรี)

กลับมาอีกครั้งแล้ว กับเทศกาลชมภาพยนตร์ (ชมฟรี)

เริ่มฉายวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 402 คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์

สนใจชมภาพยนตร์ สำรองที่นั่งได้ที่งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์ และเริ่มลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น.

พิเศษ! นิสิตที่สำรองที่นั่งและเข้าชมภาพยนตร์ จะได้รับการบันทึกกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมเลือก (สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 60)
- กิจกรรมหมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4 รหัส 59 ลงมา

สอบภามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-9255106 (พี่สุภฤกษ์ กิจวาส)

Previous Article โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
Next Article ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560
Print
288

x