ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

มศว รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Volunteer Center) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของ ของใช้จำเป็น อาหารแห้ง และยารักษาโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานและภาคเหนือ ที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม และช่วยเยียวยาหลังจากที่น้ำลด  

โดยบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ที่ศูนย์จิตอาสา มศว  ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร ได้ตั้งแต่บัดนนี้ เป็นต้นไป

 

Previous Article คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
Next Article ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1
Print
179

x