ข่าวสารล่าสุด

โครงการการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย)

ส่วนกิจการนิสิต มศว ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล                    

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล    

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล    

4. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษารางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

และเป็นตัวแทนนิสิต มศว เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่คณะ/วิทยาลัย หรือที่ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร และองครักษ์

ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  และประกวดในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2609547

Previous Article รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2560
Next Article คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
Print
221

Documents to download

x