ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

กรมควบคุมโรค แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

มีข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 8 มิ.ย.60 พบผู้ป่วย จำนวน 30,214 ราย! เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ระลอกที่ 2 ของปี และพบว่าการระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในสถานศึกษาหลายแห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมของคนหมู่มาก

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลการระบาดประจำปี จึงขอแจ้งแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอีดยตามลิงค์http://beid.ddc.moph.go.th/…/def…/files/02flu_moe_060760.pdf

Previous Article พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
Next Article รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2560
Print
253

x