ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

กรมกิจการเด็กและเยาวชน การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดรับสมัครคัดเลือกเยาวชน จำนวน 28 คน เพื่อเข้าร่วมเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 the XIXth World Youth Students Festival ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-651-6783 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=1862

Previous Article สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครนิสิตนิสิตจัดเก็บแบบสอบถาม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ค่าตอบแทนจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามชุดละ 60 บาท
Next Article รับสมัครนิสิตจิตอาสา ช่วยงานกิจกรรมนิสิตจิตอาสา วันที่ 9 สิงหาคม 2560
Print
348

x