ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญร่วมโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต”

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต”

ด้วยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” 2560 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/155

Previous Article กรมกิจการเด็กและเยาวชน การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19
Next Article สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครนิสิตนิสิตจัดเก็บแบบสอบถาม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ค่าตอบแทนจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามชุดละ 60 บาท
Print
146

x