ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“Do Good Deeds for Dad against Drugs”
26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

ดาวน์โหลดสารกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ได้ที่ https://www.oncb.go.th/Pages/againstdrugs2017.aspx

Previous Article บริษัทซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์ นิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
Next Article โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560
Print
146

x