ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

บริษัทซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์ นิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

บริษัทซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์

นิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

ด้วยบริษัทซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ไมเกรชั่น เซ็นเตอร์ เป็นบริษัทให้บริการด้านการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์ ได้จัดนิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. ซึ่งในงานทางบริษัทฯ ได้เชิญสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียเข้าร่วมงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียให้กับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-278-1236
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://www.cpinter.co.th/event_detail.php?id=22

Previous Article บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
Next Article สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด
Print
124

x