ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ตามที่ ส่วนกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต มศว ร่วมส่งคลิปวิดีโอส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเข้าประกวด ตามโครงการส่งเสริม การมีวินัยนิสิต มศว เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในการนี้ จึงขอประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อในไฟล์เอกสารแนบ

Previous Article หอศิลป์พุทธะ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ 3
Next Article รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
Print
565

Documents to download

x