ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

หอศิลป์พุทธะ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ 3

หอศิลป์พุทธะ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ 3

หอศิลป์พุทธะ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” 
ปีที่ 3 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 
02-4411980 / 0882771099
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thebuddhaartgallery.com

Previous Article สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560
Next Article ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
Print
120

x