ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

สำนักงาน กปร. เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560

สำนักงาน กปร.

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฏาคม 2560

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 โดยส่งใบสมัครได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เลขที่ 2012 ถนนอรุณอัมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2447-8500 ต่อ 116 , 118 / 081-1434389 / 099-9736377
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rdpb.go.th และ www.rdpbcamp.com

Previous Article ส่วนกิจการนิสิต งดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 15-16 มิ.ย. 2560
Next Article คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ
Print
123

x