ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ส่วนกิจการนิสิต งดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 15-16 มิ.ย. 2560

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ส่วนกิจการนิสิตงดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรส่วนกิจการนิสิต ณ จ.จันทบุรี ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 

ขออภัยในความไม่สะดวก

Previous Article ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
Next Article สำนักงาน กปร. เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560
Print
195

x