ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนนิสิตและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

ชิญชวนนิสิตและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียCP Australia Education Fair 2017 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00-17.00 น. ณ ชั้น  M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ ติดกับมาบุญครอง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cpinter.co.th/event_detail.php?id=22

Previous Article รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
Next Article ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
Print
119

x