ข่าวสารล่าสุด

นิสิตที่ร่วมทำแบบสอบถามโครงการ “ปัญญาชน คนไม่เมา” ให้นำคูปองมาแลกรับเงินที่งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต

ประกาศ นิสิตที่ร่วมทำแบบสอบถามโครงการ “ปัญญาชน คนไม่เมา” ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามลิงค์ http://cene.nurse.cmu.ac.th/studentsdontdrink/ แล้วยังไม่ได้นำคูปองมาแลกรับเงินที่งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต

ด่วน! ขอให้นิสิตปริ๊นต์คูปองและนำคูปองพร้อมสำเนาบัตรนิสิตไปแลกรับเงินที่ งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 (เบอร์ติดต่อตามรายละเอียดด้านล่าง) เนื่องจากทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคืนเงินในส่วนที่นิสิตยังไม่ได้นำคูปองมาแลกรับเงินให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น หากนิสิตมีความประสงค์จะขอรับเงินส่วนนี้ นิสิตจะต้องติดต่อโดยตรงกับทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ หากนิสิตมีความจำเป็นที่ไม่สามารถนำคูปองพร้อมสำเนาบัตรนิสิตไปแลกรับเงิน นิสิตสามารถแจ้งกลับไปยัง งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต (ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
ติดต่อ พี่กวินทรา (พี่อาย)
งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต
โทร. 02-6495000 ต่อ 15355

Previous Article Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information Technology (VIIT)
Next Article มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการเยาวชนคนทำดี  เพียงรวมตัวกัน 5 คนขึ้นไป มาร่วมกัน โชว์ Pow ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
Print
270

x