ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "วิถีเกษตรของพ่อ" ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี (รถออกจาก มศว ประสานมิตร เวลา 08.00 น.)

พบกับกิจกรรม (เวลา 09.00-15.00 น.)
-กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "สื่อสารสร้างสรรค์"
-ชมภาพยนตร์ 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา"
-เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร
-กิจกรรมนันทนาการ
-เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
-เรียนรู้ฐานปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
โดย วิทยากรประจำหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

* ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมฟรี รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น 
* สมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2260 9547 ในวันและเวลาราชการ
 

Previous Article โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิต ชั้นปีที่ 1
Next Article คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนิสิต มศว ปีการศึกษา 2560
Print
433

Documents to download

x