ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม โทร. 03-7313628 ต่อ 22 และ 03-7311141

หรือ http://www.obec-nayok.in.th/news-detail_1274_17643

Previous Article เชิญชวนนิสิตส่งผลการเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้อง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มศว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมารยาทไทย
Print
305

x