ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนนิสิตส่งผลการเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้อง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานแนะแนวให้คำปรึกษาเชิญชวนนิสิตส่งผลการเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้อง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่งใบสมัครพร้อม DVD เข้าปกที่ระบุชื่อสมาชิกในทีม ได้ด้วยตนเองที่
ประสานมิตร : ส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
องครักษ์ : ส่วนกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 ชั้น 1
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 15355

Previous Article ส่วนกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Next Article สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก
Print
287

x